Zonterapi

SILVE-KLINIKEN


Södra Lundavägen 10, Staffanstorp


Tel: 046-254841, Mejl: christina@silvekliniken.se


Zonterapi


* Urgammal, naturenlig behandlingsform helt utan biverkningar


*Minskar påtagligt behovet av smärtstillande medel och antibioti


* Stimulerar kroppens egna självläkande förmåga


* Lär dej att respektera kroppens egna signaler


* Kan användas som diagnosmetod dvs utröna varifrån smärtan kommerZONTERAPI OCH ZONTERAPINS HISTORIK:


HUR GÅR ZONTERAPI TILL?


Med hjälp av fingrarna finner man ut de exakta tryckpunkterna och ger sedan kompressionsmassage på dessa. Varje organ, varje muskel och led i kroppen har sitt speciella reaktionsområde på foten. Foten är, som rubriken om zonterapi i Illustrerad Vetenskap för en tid sedan angav, kroppens "instrumentbräda" och ett sjukt organ avslöjas ofelbart av en smärta i organets reflexpunkt på foten. Man har försökt förklara smärtan på olika sätt, vanligen som "kristaller kring nervändar" och uttrycket beskriver målande hur känslan är d.v.s. en vass, skärande smärta. Det gör alltså ont att få zonterapi, och ändå upplever de allra flesta att smärtan är välgörande och "underkastar sig" gärna både en och flera behandlingar, gärna i kombination med homeopatisk behandling. En del zonterapeuter använder sig av en s.k. "zonpinne" en speciellt format redskap som används för att åstadkomma mesta möjliga tryck på reflexpunkten. Jag anser personligen att detta kan vara "mer våld än nöden kräver" och använder detta redskap i mindre omfattning.

 

VAD HÄNDER I KROPPEN VID EN BEHANDLING?

Hade vi vetat exakt vad som händer i kroppen och kunnat bevisa det vetenskapligt så hade zonterapi

säkert omgående blivit en viktig terapi inom den allmänna vården. Tyvärr kan man bara mäta effekten genom hur varje patient själv upplever den botande effekten. Troligen är effekten dels en "omkoppling" i hjärnan som gär att smärtsignalerna dämpas och dels sker en stimulans av kroppens egna självläkande krafter så att återhämtning och läkning sätter i gång på ett bättre sätt än vad kroppen själv förmår klara av.


HUR MÅR MAN EFTERÅT?

Omedelbart efter en behandling kan man dels uppleva en viss trötthet och dels kan olika utrensningar sätta igång ganska snart. Kroppen kan ex.vis välja att rensa ut en kronisk sjukdom genom en akut förkylningsreaktion eller liknande.


HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS?

Ofta krävs inte så många behandlingar för att man skall må bättre. Regeln kan uttryckas att efter tre behandlingar bör man känna en positiv effekt, men det kan behövas betydligt fler innan en kronisk sjukdom är helt botad .

 

KAN MAN BLI SKADAD ELLER FÅ BIVERKNINGAR AV ZONTERAPI?

Om behandlingen utföres på rätt sätt och normal behandlingstid inte överskrids blir svaret är ett obetingat NEJ! Att däremot urskillningslöst utföra hård tryckbehandling under läng tid (över 15 minuter) på en och samma reflexpunkt kan skapa överreaktioner eller skada. Många har ex.vis upplevt besvär efter att ha använt den typ av skor eller sandaler som ger punktmassage på vissa zonreflexpunkter.

 

Viktiga fördelar

En urgammal, naturenlig behandlingsform utan biverkningar.Kan påtagligt minska behovet av smärtstillande medel.Kan ibland även användas som hemterapi, och kan även användas som diagnosmetod, för att utröna varifrån en smärta egentligen kommer.

--------------------------------------------------------------------------------

ZONTERAPINS HISTORIK:

Zonterapi, att ge kompressionsmassage på fötternas reflexzoner, är en urgammal behandlingsform.


Denna målning från Ankhmahors grav i Sakkara i Egypten visar zonterapi omkring år 2330 f. K. Troligen är zonterapi en släkting till shiatsu och akupunktur, där kunskapen vandrat över från Kina till de amerikanska indianerna via Alaska. Det verkar sannolikt att de nordamerikanska indianernas medicinmän använde zonterapi i sin healingverksamhet.


I Sverige blev behandlingsformen känd först på 1970-talet genom att några danska terapeuter skrev läroböcker i ämnet. Vad som däremot inte är lika känt är att redan 1582 publicerades en bok i Europa om zonterapi, skriven av två europeiska läkare Dr Adamus och Dr A´tatis. Strax därefter publicerades ytterligare en bok i Leipzig skriven av Dr Bell.

 

Trots allt bör äran för upptäckten av den moderna zonterapin tillfalla Dr William H Fitzgerald som publicerade sin bok Zone Therapy år 1913. Han hade tagit sin läkareexamen vid Vermontuniversitetet år 1895 och bl.a. arbetat i två och ett halvt år på Boston City Hospital och därefter på Central London Ear, Nose and Throat Hospital i England plus att han arbetade som läkare i Wien under några år. Det är fortfarande okänt var han fick sin omfattande kunskap om zonterapi, men upprinnelsen var ganska lustig. Dr Fitzgerald hade länge sökt efter lindrigare och enklare metoder att åstadkomma smärtlindring eller bedövning att ta till vid smärre operationer och hade då funnit att de patienter som höll ett kraftigt tag om operationsstolens armstöd upplevde att smärtorna vid ingreppen blev påtagligt mindre.

Dr Fitzgerald började undersöka detta fenomen att tryck på vissa områden av händernas insida gav smärtlindring - och fann att tio linjer med ett stort antal tryckpunkter från hjässan ner till händerna och fötterna gav samma påtagliga smärtlindring. Dessa tryckpunkter gav inte bara smärtlindring utan tycktes även stimulera kroppens immunförsvar så att skador och sjukdomar botades snabbare än utan tryckbehandling. Hans upptäckt väckte stark kritik, framför allt från en välkänd skribent Dr Edwin Bowers som undersökte Dr Fitzgeralds påståenden för att kunna kullkasta hans teorier, men som till sist fann att påståendena var sanna och anslöt sig till Dr Fitzgerald och blev medförfattare till boken "Zone Therapy".


Upptäckten blev trots allt inte så spridd som man skulle kunna förmoda och hade troligen inte blivit "var mans egendom" om inte Eunice Ingham börjat intressera sig för ämnet. Hon var sjukgymnast och kom i kontakt med zonterapi då hon samarbetade med Dr Fitzgerald. Genom Eunice Inghams många och långa informationsresor över hela USA, där hon höll föredrag och gav demonstrationer och undervisning, kom allmänheten i kontakt med denna nya terapiform. Den hade nu inriktats enbart på fötternas reflexpunkter eftersom man där lättast kunde nå bästa möjliga effekt, och hennes böcker "Stories The Feet Can Tell" från 1938 och "Stories The Feet Have Told" från 1951 blev storsäljare och inspirerade terapeuter över hela världen till att lära sig mer, och att utöva, zonterapi.