Samtalet

SILVE-KLINIKEN


Södra Lundavägen 10, Staffanstorp


Tel: 046-254841, Mejl: christina@silvekliniken.se

Samtalet


Samtalet är av ytterst vikttig del av ditt besök.


Du får berätta om hur just du känner dej, bakgrund till sjukdomen, hur symptomen förändras från tex kyla, värme, tryck, mat, rörelse osv. Det är dina individuella symtptom som är viktiga och det är uteifrån dessa som valet av medicin görs.


Som homeopat är jag naturligtvis intresserad av om du fått någon diagnos på din sjukdom - men den räcker inte utan ytterligare fördjupning och komplettering av symptombilden behövs. Samma sjukdomsbild kan behandlas med många helt olika medel beroende på individuella symtom och särpräglade reaktioner.


* Dina särpräglade symptom klarläggs


* Dina upplevelser och känsloreaktioner av symptomändringarna och andra faktorer i ditt liv klarlägg


* Därigenom kan vi som homeopater fastställa vilket homeopatiskt läkemedel som har stört effekt


* Behandlingen blir därmed holistisk dvs den tar hänsyn till hela dej och inte enbart symtomen