Laserbehandling

SILVE-KLINIKEN


Södra Lundavägen 10, Staffanstorp


Tel: 046-254841, Mejl: christina@silvekliniken.se

Laserbehandling


*Smärtfri och biverkningsfri behandling


* Snabbare läkning än med enbart medicinering


* Är en riskfri metod att behandla smärttilstånd, muskler, senor, leder, inflammationer m.m


*  Stimulerar celler att självläka och fungera helt utan kemikalier.


* Stimulerar lymf - och blodcirkulationen


* Aktiverar endorfiner - kroppens egna smärtstillande hormon
På Silve-kliniken har vi använt Laserbehandling sedan 1979. Det år således en väl beprövad metod, som vi har god erfarenhet av.  Lågeffektlasern startar självläkningsprocessen i kroppen och vi har i över 25 år med gott resultat behandlat åkommor såsom:

Acne, Bältros, Bensår, Herpes, Rosacea, Partiellt håravfall, Tandköttsproblem, Muskel- och ledbesvär, Värk, Känselbortfall, Inflammationer, Sårinfektioner, ödem, Nervskador, Hälsporre, Tennis- och golfarmbåge, Idrottsskador, Tinnitus m.m.

Varje tillstånd kräver sin speciella behandlingsplan och naturligtvis finns det fler sjukdomar, tillstånd och symptom som kan behandlas.

Biostimulering är ytterst rent ljus som påverkar cellfunktioner och stimulerar kroppens eget immunfärsvar. Principen är lika enkel som genial. Hjälp till självhjälp.

Allmänt om laser

Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnad. Sedan dess har mer än 2500 studier publicerats från mer än 80 länder. I dag är laserterapi en vanlig behandlingsmetod i de flesta länder.

Vad är en laser?

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har - precis som en flöjtton - långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vad är medicinsk laser?

Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

1. Starka lasrar som skär och bränner. Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar.

2. Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner. Sådana lasrar kallas ofta för biostimulerande lasrar eller lågeffektslasrar.

Vad behandlas med lågeffektslaser?

Den lasertyp vi använder är en s.k. GaAs-lasern (904 nm, infrarött - osynligt ljus)

som är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. även bihåle- och öroninflammationer, fläckvis håravfall m.m. kan behandlas med framgång.

Hur behandlar man?

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob (liknar en penna). Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så tar en behandling mellan någon minut och en halvtimme.

Gör det ont?

Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är mycket avslappnande. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 - 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Se nedan. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur ofta och hur många gånger?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:e - var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 - 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?

Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte.

Kan man äta mediciner? Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Bör man iaktta något efter behandlingen?

Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc. innan terapeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.

Kan man få cancer av laserljus ?

Nej!! Det är en vanlig missuppfattning att man kan få cancer av laserljus. Många använder sig av begreppet strålning och tror därmed att laser har något gemensamt med radioaktiv strålning. Så är dock inte fallet. Cancerframkallande ljus är elektromagnetisk vågrörelse bortom den andra änden av synligt ljus, d v s bortom det ultravioletta området. Laserljus ligger inom det infraröda området.

 

Viktiga fördelar

Smärtfri och biverkningsfri behandling. Snabbare läkning än med enbart medicinering. Medicinsk laser är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, muskler, senor, leder, inflammationer m.m.

Medicinsk laser stimulerar celler att självläka och kan fungera helt utan kemikalier och piller.


Var hittar jag mer information?

På   www.laser.se, hittar du skrifter, studier, laserdebatt, kliniker osv.

Vi rekommenderar varmt  Svenska Laser-Medicinska Sällskapet och  LaserWorld, som är en internetguide för medicinsk laser.

Se också Jan Tunérs artikel   Laserterapi och vetenskap.

Intressanta länkar som ger mer information om laserbehandling:

www.laser.se

Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Laserterapi och vetenskap

LaserWorld


 

LÄS: EXPRESSEN - artikel 15/2 2010 med rubriken "Bli värkfri med Laser" klicka HÄR!


Intressant artikel i Dagens Medicin finner du HÄR!